کارگاه ها

تمام کارگاه ها براساس سیستم آموزشی دانشگاه های هند برنامه ریزی شده اند و بصورت کاملا آکادمی و تخصصی آموزش و در پایان دوره مدرک بین المللی اعطاء می شود. این کارگاه ها برای معلمان یوگا، درمانگران، ورزشکاران، ماسورها وهر فردی که تمایل به بهبود سلامتی خود و اطرافیانش دارد، ایده آل است. کارگاه های آموزش آیورودا ( طب سنتی هند ) جهت درمان و پیشگیری از بیماریهای مزمن و افزایش طول عمر میباشد. یادگیری فصول و برنامه روزانه آیورودا، تغذیه آیورودیکی و تکنیکهای کاهش استرس و مراقبت های شخصی به منظور کاهش، توقف و معکوس کردن شرایط بیماری است.