درباره ما

درباره آیورسنتر

 

مرکز آیورسنتر با مدیریت خانم سحر مقدم ، کارشناس آیورودا و ماساژ تراپیست از دانشگاه Pune  University  می باشد.

تمام پرسنل این مرکز زیر نظر شخص ایشان آموزش تخصصی و حرفه ای  دیده اند.

خانم مقدم باگذارندن 4 سال تحصیل در رشته طب آیورودا وماساژ درمانی آیورودا در دانشگاه  و سابقه 2 سال کار در بیمازستان های آیورودیک هند در کنار اساتید و دکترهای نام دار آیورودایی ، از سال 1387 در ایران مشغول به کار آموزش ، مشاوره و ماساژ درمانی در آکادمی و انجمن یوگا ایران ، فدراسیون و ورزشهای همگانی استان تهران و خراسان و سازمان تربیت بدنی استان تهران و آموزشگاه های معتبر کشور می باشد.